News
 
 
 
Sorry ,No Info,Come back Soon!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Organizing Committee:

Chairman:
Wang Dawei(CHN)
Jack Becker (USA)

Vice Chairman:
Lewis Biggs (UK)
John McCormack(NZL)
Lu Fusheng(CHN)

Secretary-General:
Jin Jiangbo

Deputy Secretary-General:
Pan Li
Ling Min

Members:
Wang Jue,Wang Hongyi,
Liu Jingming, Ruan Jun,
Li Wei, Cen Moshi ,
Son Guoshuan,Zhang Yujie,
Zhou Xian, Chen Yang,
Chen Wenjia, Ji Chunxiao,
Zheng Xiao,Yao Jian,
Zhong Guoxiang, Hu Jianjun,
Chang Hao, Zhang Lili,
Jing Shuting, Dong Shunqi,
Fu Mengting,Cai Jianjun

   
   
 
 
Copyright © 2012-2013
 | IPA copyright are all reserved